لینک های دسترسی

حذف نام تعدادی از نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان


حذف نام تعدادی از نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان

مسئولین انتخابات در افغانستان می گویند ده ها کاندید را به اتهام ارتباط داشتن با جنگجویان، از اشتراک در انتخابات پارلمانی رد نموده اند.

احمد ضیا رفعت، عضو کمیسیون سمع شکایات به روز چهارشنبه گفت سی و شش نام از فهرست نهائی کاندیدان حذف گردید. کمسیون سمع شکایات گفت به این افراد موقع داده شد تا ثابت بسازند که مستحق اشتراک در انتخابات هستند، ولی موفق نشدند که این کار را انجام دهند.

به اساس قوانین انتخابات افغانستان، اعضای مربوط گروه های مسلح غیر قانونی، حق اشتراک در انتخابات را ندارد. مسئولین انتخابات افغانستان گفته اند متعهد هستند که پس از اتهامات جعکاری در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، انتخابات پارلمانی را با شفافیت انجام دهند.

کمسیون سمع شکایات دریافت که در انتخابات سال گذشته بی قانونی گسترده ای وجود داشت، که به آن دلیل یک بر سوم حصه آرا را باطل اعلان نمود.

XS
SM
MD
LG