لینک های دسترسی

تصدیق ایالات متحده از نقص در حملۀ طیارۀ بدون پیلوت در افغانستان


تصدیق ایالات متحده از نقص در حملۀ طیارۀ بدون پیلوت در افغانستان

قوای نظامی ایالات متحده تصدیق نموده است که اداره کنندگان طیارۀ بدون پیلوت، مقصر به هلاکت 23 فرد ملکی افغان میباشند، که در اوایل سال جاری طی یک حمله به قتل رسیدند.

این افراد ملکی بتاریخ ۱۱ فبروری در ولایت ارزگان در حالی به قتل رسیدند که قوای ایالات متحده کاروان آنها را با شورشیان طالبان اشتباه گرفته و بر آنان راکت پرتاب نمودند.

گزارش تحقیقی در رابطه به این حادثه که بروز شنبه منتشر گردید مشعر است که کارمندان اداره کنندۀ طیارۀ بدون پیلوت، معلومات مبنی بر حضور افراد ملکی در این کاروان را، نادیده گرفته و هم بی اهمیت جلوه دادند.

این گزارش که بروز شنبه منتشر گردید، سوق و ادارۀ این عملیات را به عنوان "فعالیت ضعیف" توصیف نموده میگوید، گردانندگان این عملیات در فراهم آوری شواهد و تحلیل و تجزیه هایی به قوماندانیت های زمینی ناکام ماندند که دال بر عدم وجود تهدید دشمن در کاروان متذکره بود.

جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان ارشد قوای ایالات متحده در افغانستان، هلاکت غیر عمدی افراد ملکی را "اندوهبار" توصیف نموده گفت، چنین حادثات، فقط اعتماد مردم افغانستان را نسبت به ماموریت تحت رهبری ایالات متحده سلب مینماید. او گفت، ایالات متحده با هر آنچه در توان دارد، غرض جلب دوبارۀ اعتماد مردم تلاش خواهد کرد.

بیانیۀ قوای نظامی گفت که جنرال مک کرستل بعد از بررسی تحقیقات واصله، چهار افسر ارشد و دو افسر پایین رتبۀ دخیل در این رویداد را مورد توبیخ قرار داد.

گزارش از کاستی در تعلیمات، ارتباطات و تصمیم گیری تذکر به عمل آورده و برای جلوگیری از بروز همچو رویداد ها در آینده، یک سلسله سفارشات را پیشکش نموده است.

در یک رویداد جداگانه، وزارت داخلۀ افغانستان گفت که یک بم گزار انتحاری بروز شنبه خود را در کابل منفجر ساخت، ولی منجر به تلفات دیگر نگردید.

انفجار در نزدیکی فروشگاهی که توسط خدمات ارتزاقی سوپریم اداره میشود به وقوع پیوست، این فروشگاه بزرگترین عرضه کنندۀ مواد غذایی به قوای خارجی در افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG