لینک های دسترسی

کمک اروپا برای متأثرین خشک سالی های افغان


آرشیف

کمیسیون اروپایی به روز دوشنبه گفت مساعدت برای آنانی فراهم می شود که قبلاً از نبود امنیت، نزاع و انکشافات ناکافی متأثر شده اند.

اتحادیۀ اروپایی تعهد کمک مواد غذایی به ارزش دو میلیون دالر را به متأثرین خشک سالی های افغانستان کرده است.

کمیسیون اروپایی به روز دوشنبه گفت مساعدت برای آنانی فراهم می شود که قبلاً از نبود امنیت، نزاع و انکشافات ناکافی متأثر شده اند.

این کمیسیون گفته است که در حدود سه میلیون نفر در شمال افغانستان از قبل با مشکل خشک سالی مواجه اند و امکان آن می رود که قبل از برداشت فصل سال 2012 مشکل شدت پیدا کند.

در همینحال آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان گفته است است که "اظهارات اخیر شماری مؤسسات غیر دولتی، به ویژه، اکسفام، در مورد خشکسالی به هدف جلب کمک ها، غیر دقیق، و نادرست بوده، و پیشرفت های جدی حکومت افغانستان و مؤسسات ملل متحد را نادیده گرفته است." وزارت زراعت گفته است که آماده گی لازم برای پاسخگویی به خشکسالی دارد.

در یک خبر دیگر، پولیس در شرق افغانستان خبر داد که یک انفجار بم کنار جاده حد اقل سه غیر نظامی را در ولایت لغمان از بین برد و سه تن دیگر را مجروح ساخت. این حادثه امروز زمانی رخ داد که موتر حامل این افراد بر یک بم تعبیه شده برابر شد.

XS
SM
MD
LG