لینک های دسترسی

شکست غرب در مبارزه با مواد مخدر


افغانستان

آخرین رقم به نشر رسیده از سازمان ملل متحد نشان می دهد که تولید و مصرف کوکایین و سایر مواد مخدر در حال افزایش است.

این روند با وجود مبارزۀ که "جنگ علیه مواد مخدر" نامیده می شود در کشور های که تعداد شان رو به افزایش است صورت می گیرد.

یک مطالعۀ دوساله ادعا می کند که دست آورد های کنونی در هر دو عرصۀ کشور های استفاده کننده و تولید کنندۀ مواد مخدر ناکام خواهد ماند.

یک گزارش تازۀ از انستیتوت مطالعات ستراتیژیک بین المللی استدلال می کند که غرب جنگ را علیه مواد مخدر می بازد.

نیگل انکستر سابق معاون ادارۀ استخبارات بریتانیا
نیگل انکستر سابق معاون ادارۀ استخبارات بریتانیا

نیگل انکستر سابق معاون ادارۀ استخبارات بریتانیا می گوید حکومت مکسیکو با دو جنگ درگیر است. یکی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و دیگری در جنگ گروه های قاچاقچی.

او می گوید که یک مثال دیگر در افغانستان است، نیرو های ناتو و افغان با تولید تریاک مبارزه می کنند و در عین زمان با شورشیان نیز در گیر اند. قوماندان می گویند اکثراً این دو با هم ربط می داشته باشند.

سازمان ملل متحد تخمین می کند که چرس و تریاک در 123 هزار هکتار زمین در سال 2010 در افغانستان کشت شده بود. این رقم 60 درصد بیشتر از ذخایر سرتاسر جهان می باشد.

XS
SM
MD
LG