لینک های دسترسی

برای نخستین بار یک جنرال پولیس ملی افغانستان محاکمه گردید


برای نخستین بار یک جنرال پولیس ملی افغانستان محاکمه گردید

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان، برای نخستین بار یک جنرال پولیس ملی افغانستان را به محاکمه کشاند.

جنرال ملهم خان، قوماندان اسبق لوای چهارم قوای سرحدی افغانستان در ولایت هرات حدود سه ماه قبل بازداشت گردیده بود.

څارنوال موظف که صورت دعوا را در مورد این قوماندان در محکمه علنی به خوانش گرفت گفت، جنرال ملهم خان به علت همکاری با قاچاقبران مواد مخدر که میخواستند مواد مخدر را به ایران انتقال دهند، همکاری کرده است.

به گفته مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان، جنرال ملهم خان با سوء استفاده از مقامش، از قاچاقبران بزرگ در غرب افغانستان رشوت اخذ کرده بود.

بر این جنرال اتهام وارد گردیده است که در چندین مورد به قاچاقبران مواد مخدر اجازه داده است تا به آسانی مواد مخدر را از طریق سرحدات افغانستان به ایران انتقال دهند.

شماری از شاهدان در این جریان نیز گفتند که ملهم خان در هنگام اجرای وظیفه به عنوان قوماندان پولیس سرحدی در هرات، از قاچاقبران رشوت می گرفت و روابط نزدیکی نیز با گروه های بزرگ قاچاقبر داشته است.

اما ملهم خان با رد اتهاماتی که به وی نسبت داده شده است گفت که هرگز با قاچاقبران مواد مخدر همکاری نکرده است. او میگوید علیه وی توطئه صورت گرفته است .

به گفته څارنوال این فیصله ابتدایی بوده و فیصله نهایی نیست، متهم میتواند استیناد طلب شود.

در یک خبر دیگر، نقش علمای دینی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر عنوان دوره آموزشی سه روزه است که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت معارف و اداره کولمبو پلان در کابل دایر شد.

در این دوره آموزشی که بخاطر اگاه ساختن از اضرار مواد مخدر و عواقب ناگوار آن بر خانواده ها صورت گرفته است، وزیر مبارزه با مواد مخدر، وزیر معارف و علمای دینی اشتراک داشتند.

دراین محفل که در مورد اضرار مواد مخدر و راه های جلوگیری از آن صحبت شد، نعمت الله شهرانی، مشاور ارشد رییس جمهور در مورد استفاده مواد مخدر از دیدگاه اسلام گفت:

"استفاده از مواد مخدر عمل شیطانی است و باید از عمل شیطانی اجتناب شود."

مقامات دولت افغانستان میگویند که حدود ۱۲۰ هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت میشود و یک میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد.

ضرار احمد مقبل عثمانی وزیر مبارزه با مواد مخدر: "اگر یک میلیون معتاد روزانه یک دالر را بر مواد مخدر مصرف کنند، در یک روز یک میلیون دار مصرف شده است. در حالیکه ما عواید کشت کوکنار مصرف تداوی معتادین میشود."

در این محقل بر راه اندازی کمپاین ها در مکاتب و مساجد در کشور تاکید شد تا شاگردان و کودکان که جهت فراگیری علم به مساجد میروند از اضرار مواد مخدر اگاه شوند و از اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کنند.

XS
SM
MD
LG