لینک های دسترسی

Breaking News

راکت ساخت روسیه طیاره مالیزیایی را ساقط کرد - هالند


بورد حفاظتی هالند تایید کرده است که میزایل ساخت روسیه طیاره خطوط هوایی مالیزیا پرواز ام اچ ۱۷ را سال گذشته مورد هدف قرارداده، و تقصیر را به عهده حکومات و خطوط هوایی گذاشته است که باوجود منازعه بین شورشیان به حمایت ماسکو و قوای اوکراینی، آنان طیاره تجارتی را در شرق اوکراین پروازداده اند.

بورد حفاظتی رسمی هالند گزارشی را در مورد سرنگونی پرواز ام اچ ۱۷ خطوط هوایی مالیزیا به نشر سپرده و گفته است که میزاییلی در فاصله یک متری بیرون کابین طیاره منفجرشده ، قسمت پیشروی طیاره را از هم پاشیده است.

تیبه یبی، رئیس بورد تحقیقاتی هالند گفت تحقیقات که ۱۵ ماه را دربر گرفت به این نتیجه رسید که کلاهکی که در سیستم زمین به هوای بوک تعبیه شده، سبب سرنگونی طیاره گردیده است.

او طی یک کانفرانس مطبوعاتی گفت "هیات حقیقت یاب بین المللی در مورد علت سقوط پرواز شماره MH17 به این نتیجه رسیده است که کلاهک میزاییل در بیرون از طیاره در ناحیه چپ کابین منفجرشد."

تبیه یبی افزود "این کلاهک در سیستم زمین به هوای بی یوکی تعبیه شده بود. از نتیجه این انفجار به هزاران چره تشکیل شده و با شدت هرطرف پراگنده شد. چندین صد ازین چره به طیاره اصابت کرده و سه عمله طیاره را که در کابین بود کشته و به جلو طیاره صدمه شدید زد. بعداً این بخش از بقیه طیاره درهوا جدا شد و ممکن بخش دم طیاره پیشتر از پیشروی آن به زمین رسید. بخش مرکزی با انجن به زمین اصابت کرده و طعمه حریق شد. پارچه های طیاره در یک ساحه ۵۰ کیلومتر مربع پراگنده شد."

اما در گزارش، در نتیجه گیری نهایی که چی فرد و یا گروهی آن میزاییل را شلیک و طیاره را در شرق اوکراین سرنگون کرده است که باعث مرگ ۲۹۸ تن گردید، چیزی گفته نشده است.

روسیه در برابر آن از پذیرفتن مسوولیت خودداری کرده است و سه شنبه گزارش هالند را در مورد نوعیت کلاهک و اینکه این وسیله از منطقه یی که تحت فرمان شورشیان است شلیک شده، نپذیرفته است.

فابریکه صنعتی دولتی الماز انتی، که سازنده میزاییل است گفت که تحقیق آن فابریکه می رساند چنین که میزاییل از شهر زاروشنسک، که درآن زمان تحت کنترول نیروهای دولتی اوکراین بود شلیک شده است.

یان نوویکو، رئیس فابریکه گفته است که متخصصین روسی به این باور اند که میزایل مودل سابقه نوع روسی است که حالا اردوی روسیه آنرا استعمال نمی کند. او گفته است که این معلومات به مقامات هالندی گزارش داده شده است، ولی این موضوع در گزارش گنجانیده نشده است.

هفت کشور به شمول روسیه در تحقیقات هالند سهم داشتند. مقامات هالندی گفته اند که بخشی از معلومات روسها نه تمام آن، در گزارش بکار رفته است.

هالند از آن سبب رهبری این تحقیقات را به عهده گرفته است که از جمله تمام مسافرین طیاره سرنگون شده ۱۹۳ آن شهروندان هالند بودند.

رئیس بورد تحقیقاتی هالند گفته است که تحقیقات طب عدلی بیشتر ضرورت است تا محل دقیق شلیک را که در ۱۷ مارچ ۲۰۱۴ که باعث این فاجعه گردید تثبیت کند. طیاره از بالای منطقه منازعه بین قوتهای اوکرایین و شورشیان به حمایت مسکو پرواز می کرد.

قبل ازین که گزارش هالند به نشر برسد مقامات این کشور به اقارب قربانیان ام اچ ۱۷ سلسله وقایع را از طریق دوباره سازی صحنه به نمایش قراردادند. اقارب آنان می گویند قربانیان به مجرد اصابت میزایل از هوش رفتند ازین سبب آنان نمی دانستند که چه چیزی بوقوع می پیوندد.

این سوال هنوزمطرح می شود که چرا یک طیاره خطوط هوایی ملکی از فراز چنین منطقۀ خطرناکی عبور داده می شود.

ند پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده دریک بیانیه منتشر شده از طرف قصر سفید گفت که گزارش به نشر رسیده روز سه شنبه یک اقدام مهمی است که کسانی را که مسئوول این فاجعه اند آشکار می سازد.

او گفته است که گزارش ارزیابی آنان را در مورد اینکه میزایل نامبرده از منطقه تحت فرمان شورشیان درشرق اوکراین شلیک شده است؛ تغیر نمی دهد.

ند پرایس گفت ایالات متحده از هراقدامی پشتیبانی می کند که عاملین شلیک برطیاره مسافربری به میز محاکمه کشانیده شوند.

XS
SM
MD
LG