لینک های دسترسی

Breaking News

مردم سویس به کاهش مهاجر پذیری از اروپا رأی دادند


رای دهندگان سویسی به گونۀ محدود از پیشنهاداتی حمایت کردندکه بر اساس آن حکومت سویس مهاجر پذیری از سایر کشور های اروپایی را کاهش می دهد. این اقدام می تواند اقتصاد سویس را با خطر روبرو سازد.

رای دهندگان سویسی روز یک شنبه در یک همه پرسی ملی از پیشنهاداتی به گونۀ محدود پشتیبانی کردند که سهمیۀ مهاجرپذیری سویس را از سایر کشور های اتحادیۀ اروپایی محدود می سازد.

تلویزیون سویس شام یک شنبه نتایج این همه پرسی را نشر کرد.

در حالیکه سویس به عنوان یک کشور بی طرف عضو اتحادیۀ اروپایی نیست، سیاست های مهاجرتی آن کشور بر مبنای تردد آزاد مردم میان سویس و اتحادیۀ اروپایی استوار می باشد.

سویس همچنان به شهروندان شمار محدود کشور های خارج از اتحادیۀ اروپایی این زمینه را فراهم کرده است.

همه پرسی جدید که 12 سال پس از توافق سویس با اتحادیۀ اروپایی در مورد آزادی رفت و برگشت شهروندان شان صورت می گیرد، پیمان های اقتصادی سویس را به مخاطره انداخته و اقتصاد وابسته به متخصصین خارجی را در آن کشور احتمالاً آسیب می رساند.

در این رای گیری 50.3 در صد از ابتکار مسما به "توقف مهاجرت کتله یی" پشتیبانی کرده اند. بر اساس گزارش رسانه های سویس بیشتر از نصف باشندگان ایالت های آن کشور نیز از محدود ساختن مهاجرت کتله یی ابراز حمایت کرده اند.

نتایج این همه پرسی حکومت را مکلف می سازد تا این طرح پیشنهادی را که پیشگام آن حزب راستگرای مردم سویس است، به قانون مبدل سازد.

فرانسوا لانگ شان، رئیس اجرایی ساحه ژنیو گفت که تفاوت اندک در نتایج همه پرسی، به گونۀ روشن دو دستگی را ایجاد کرده است.

فرانسوا لانگ شان گفت "در پیوند با موضوع مهاجرت کتله یی، مردم سویس بسیار منقسم اند. نتایج قطعی به ما می رساند که انقسام شدید میان سویسی های فرانسه یی زبان و آلمانی زبان وجود دارد."

لانگ شان گفت، پس از آنکه در این مورد میان روستاییان و شهرنشینان ژنیو دودستگی پیدا شد، منطقۀ ژنیو از این پیشنهاد پشتیبانی نکرد.

لانگ شان گفت "ساحۀ ریک سویس به این ابتکار رای منفی داده است و از به پشتیبانی از توافقات دو جانبه رای مثبت داده است. ساحات فقیر نشین به گونۀ شدید از این ابتکار پشتیبانی کرده اند."

این پیشنهاد بازتابدهندۀ نگرانی فزاینده در میان جمعیت سویس است. نگرانی عمده این است که افزایش جمعیت مهاجرین، فرهنگ آن کشور را که از ساکنان بومی کوه های آلپ نمایندگی می کند، از میان می برد.

همچنان به باور اکثر سویسی ها افزایش مهاجرین کرایه را بالا برده، ازدحام را در سیستم حمل و نقل عامه بیشتر می سازد و گراف جرایم را بلند می برد.

لانگ شان به شدت مخالف این پیشنهادات است، به باور وی با این طرح، اروپایی ها بی درنگ متاثر می شوند و این گرایش در نهایت خارجی ها را بیشتر و گسترده تر، هدف قرار خواهد داد.

چندین شرکت مشهور مستقر در سویس از جمله شرکت دوا سازی روش، نووارتیس، یو بی اس، نیسل و چندین شرکت دیگر به گونۀ گسترده از سوی ماهران خارجی اداره و به کار انداخته می شوند.

مخالفان این حرکت می گویند که اتخاذ چنین اقدامی، کمبود کارگران ماهر را در سویس شدیدتر می سازد.

گزارش: خبرگزاری رویترز
ترجمه: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG