لینک های دسترسی

Breaking News

جایزۀ نوبل اقتصاد به دو دانشمند امریکایی اعطا شد


داکتر رومیر (راست) و داکتر نوردهاوس، برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۸

اکادمی سلطنتی علوم سویدن جایزۀ نوبل اقتصاد ۲۰۱۸ را به ویلیم نوردهاس و پاول رومیر، دو دانشمند امریکایی، اعطا کرد.

آقای نودهاس که در پوهنتون یل امریکا و آقای رومیر که در پوهنتون نیویارک تدریس و پژوهش می‌کنند، به گفتۀ اکادمی جوایز نوبل روش‌های جدیدی را برای رشد پایدار و درازمدت اقتصاد طراحی کرده اند.

نوردهاوس در سال‌های ۱۹۹۰ مدلی را طراحی کرد که نحوۀ تاثیر گذاری اقتصاد و تغییر اقلیم را بر یک دیگر را در عرصۀ جهانی تعریف کرد.

اکادمی جوایز نوبل گفته است که تحقیقات آقای رومیر هم در نوع خود "نخستین مدلی است که نشان می دهد چگونگی شرایط بازار و تصامیم اقتصادی بر ایجاد تکنالوژی های جدید اثر می‌گذارد."

نوردهاوس در سال ۱۹۶۷ مدرک دوکتورا از انستیتیوت تکنالوژی مسه چوستس گرفت و آقای رومیر هم که در سال ۱۹۸۳دوکتورای خود را از پوهنتون شیکاگو گرفته است.

جایزۀ نقدی نوبل که حدود ۱.۰۱ میلیون دالر است، مساویانه میان این دو دانشمند امریکایی تقسیم خواهد شد.

جایزۀ نوبل اقتصاد آخرین جایزۀ نوبل امسال بود که برندگان آن اعلان شد.

جایزۀ صلح نوبل روز جمعه مشترکاً به نادیه مراد، فعال حقوق بشر ایزدی و بازماندۀ بردگی جنسی گروه داعش در عراق و دنیس موکویگی داکتر نسایی ولادی که قربانیان خشونت جنسی را در جمهوری دیموکراتیک کانگو درمان می‌کرد، داده شد.

XS
SM
MD
LG