لینک های دسترسی

مظاهره کنندگان مصری دستور اردو به ترک میدان تحریر را رد کردند


مظاهره کنندگان مصری دستور اردو به ترک میدان تحریر را رد کردند

صدها احتجاج کنندۀ مصری یک دستور اردوی آن کشور را مبنی بر ترک میدان تحریر رد نمودند. مظاهره کنندگان در قاهره برای روز سوم برخلاف وزیر دفاع آن کشور احتجاج نموده خواستار محاکم بیشتر فساد اداری شدند.

مظاهره کنندگان به روز یک شنبه در عقب موانع سیم خاردار شعارهای ضد فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی را سر دادند. آقای طنطاوی از زمان برکناری حسنی مبارک در ماه فبروری، ریاست شورای نظامی را بر عهده دارد.

احتجاج کنندگان با وجود اعلان روز شنبۀ اردوی مصر در میدان تحریر باقی ماندند، اردوی آن کشور اعلام نموده بود که برای پاک سازی آن ساحه از قوه کار خواهد گرفت، تا مردم دوباره به زندگی عادی شان برگردند.

XS
SM
MD
LG