لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهره کنندگان مصری دستور اردو به ترک میدان تحریر را رد کردند


مظاهره کنندگان مصری دستور اردو به ترک میدان تحریر را رد کردند

صدها احتجاج کنندۀ مصری یک دستور اردوی آن کشور را مبنی بر ترک میدان تحریر رد نمودند. مظاهره کنندگان در قاهره برای روز سوم برخلاف وزیر دفاع آن کشور احتجاج نموده خواستار محاکم بیشتر فساد اداری شدند.

مظاهره کنندگان به روز یک شنبه در عقب موانع سیم خاردار شعارهای ضد فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی را سر دادند. آقای طنطاوی از زمان برکناری حسنی مبارک در ماه فبروری، ریاست شورای نظامی را بر عهده دارد.

احتجاج کنندگان با وجود اعلان روز شنبۀ اردوی مصر در میدان تحریر باقی ماندند، اردوی آن کشور اعلام نموده بود که برای پاک سازی آن ساحه از قوه کار خواهد گرفت، تا مردم دوباره به زندگی عادی شان برگردند.

XS
SM
MD
LG