لینک های دسترسی

پایان یافتن بن بست گلوله باری در مسجد فتح قاهره


نیروهای امنیتی مصر پس از گلوله باری، اکثر معترضین هوادار رئیس جمهور برکنار شدۀ آن کشور را از داخل مسجدی در قاهره بیرون راندند و به بن بست شدیدی پایان دادند.

نیروهای امنیتی روز شنبه به مسجد الفتح حمله کردند، جایی که هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده بعد از اعتراضات "روز خشم" به روز جمعه، آنجا پناه برده بودند.

اعتراضات "روز خشم" به درگیری درمرکز مصر و سایرجاهای آن کشور انجامید.

یک ویدیوی پخش شده از رسانه های خبری عربی زبان، نیروهای امنیتی را نشان می دهد که بر مسجد گلوله باری می کند و وضعیت در داخل ساختمان مسجد هرج و مرج را نشان می دهد.

همچنین گزارش هایی وجود دارد که کم از کم یک نفر از اثر گلوله باری از مناره مسجد کشته شده است.

درهمین حال، جمعیت عظیمی از هواداران مرسی روز شنبه در قاهره، اسکندریه و چندین شهر دیگر برای سرپیچی از قیود شبگردی به جاده ها ریختند.

ویدیوی به نشر رسیده، مظاهره کننده گانی را نشان می دهد که با به اهتزار درآوردن بیرق وتصاویر محمد مرسی رهبر برکنارشدۀ مصر، شعار سر می دادند.

گزارش: صدای امریکا
برگردان دری: محمد احمدی
XS
SM
MD
LG