لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشایی بانک ها بعد از احتجاجات در مصر


Other children also help out, using a common mode of transport, Kafr Torky, February 13, 2011
Other children also help out, using a common mode of transport, Kafr Torky, February 13, 2011

بانک ها در مصر بعد از مسدودی هفتۀ گذشته دوباره باز شد. این در حالی صورت می گیرد که مأمورین تلاش دارند اقتصاد کشور را بعد از احتجاجات کارگران و نا آرامی ماه گذشته احیأ کنند که منجر به برکناری رئیس جمهور سابق گردید.

متعاقب سلسلۀ مسدودی ها و جریان کار محدود از زمان آغاز احتجاجات در ماه جنوری، بانک ها روز یکشنبه به شکل عادی کار را آغاز نمودند.

بازار اسهام مصر از زمان آغاز بحرانات و صدمات بزرگ تا هنوز مسدود مانده است. توقع میرود در اواخر هفتۀ جاری بازار اسهام نیز باز شود.

بعد از آن که نا آرامی ها کارگران را وادار ساخت تا در چندین صعنت بخاطر معاش اندک و سایر مشکلات دست به احتجاج زنند، مقتدرین نظامی مصر روز جمعه اعلام نمودند که احتجاجات کارگران را دیگر تحمل کرده نمیتوانند.

XS
SM
MD
LG