لینک های دسترسی

آغاز دور دوم انتخابات پارلمانی مصر


آغاز دور دوم انتخابات پارلمانی مصر

مردم مصر دور دوم انتخابات پارلمانی را آغاز نمودند. این پروسه به تعقیب دور اول انتخابات است که احزاب اسلامگرا بیشترین کرسی ها را به دست آورند.

پروسه رای دهی به روز چهارشنبه در ۹ ساحه آغاز گردید که شامل اسوان، بن سویف، گیزا، اسلامیه، سویز، و سوهاگ می باشد.

این انتخابات برای ۴۹۸ کرسی در مجلس سفلی پارلمان می باشد. قرار است دور سوم انتخابات که در ۹ ولایت باقی مانده صورت می گیرد در اویل جنوری برگزار گردد.

این اولین انتخابات پارلمانی در مصر پس از قیام مردم مصر است که باعث سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور آنکشور گردید.

XS
SM
MD
LG