لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه انتخابات پارلمانی در مصر


ادامه انتخابات پارلمانی در مصر

رای دهنده گان در نه ولایت مصر به پروسه رای دهی انتخابات پارلمانی اشتراک می نمایند که در چند دور صورت می گیرد.

این انتخابات پس از روزها تصادمات مرگبار بین نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان صورت می گیرد.

انتخابات روز چهارشنبه بیشتر در مناطق دور دست برگزار می گردد تا در مورد مبارزات انتخاباتی هفته گذشته تصمیم اتخاذ گردد که در آن کدام برنده مشخص عرض وجود نکرد.

در جریان تصادمات پنج روزه بین نیرو های امنیتی و مظاهره کنندگان در چهار راهی تحریر قاهره حد اقل چهارده نفر کشته شد.

این درحالی است که مظاهره کننده گان تقاضای ختم حکومت نظامی را در آن کشور می نمایند.

XS
SM
MD
LG