لینک های دسترسی

ادامه انتخابات پارلمانی در مصر


ادامه انتخابات پارلمانی در مصر

رای دهنده گان در نه ولایت مصر به پروسه رای دهی انتخابات پارلمانی اشتراک می نمایند که در چند دور صورت می گیرد.

این انتخابات پس از روزها تصادمات مرگبار بین نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان صورت می گیرد.

انتخابات روز چهارشنبه بیشتر در مناطق دور دست برگزار می گردد تا در مورد مبارزات انتخاباتی هفته گذشته تصمیم اتخاذ گردد که در آن کدام برنده مشخص عرض وجود نکرد.

در جریان تصادمات پنج روزه بین نیرو های امنیتی و مظاهره کنندگان در چهار راهی تحریر قاهره حد اقل چهارده نفر کشته شد.

این درحالی است که مظاهره کننده گان تقاضای ختم حکومت نظامی را در آن کشور می نمایند.

XS
SM
MD
LG