لینک های دسترسی

نتایج دور دوم انتخابات مصر اعلان شد


نتایج دور دوم انتخابات مصر اعلان شد

دو حزب عمدۀ اسلامی مصر در انتخابات دور دوم پارلمانی در آن کشور تقریبا دو سوم آرای انتخابات را به دست آورده اند.

عبدالموعذ ابراهیم رئیس کمیسیون انتخابات مصر نتایج دومین دور از انتخابات سه مرحله یی مصر را اعلان کرد که به روز های چهاردهم و پانزدهم دسامبر راه اندازی گردیده بود.

دور دوم انتخابات در نه ولایت مصر راه اندازی گردیده بود، اما به گفته رئیس کمیسیون انتخابات اشتراک مردم در این دور 65 درصد بود.

حزب اخوالمسلمین در این انتخابات 36.3 درصد آرای انتخابات را به دست آورده است این درحالی است که حزب شدیدا محافظه کار نور سلفی 28.8 در صد آرای انتخابات را نصیب شده است.

این انتخابات که در جریان شش هفته راه اندازی می شود، نخستین انتخابات آزاد در مصر پس از سی سال حاکمیت حسنی مبارک است که در نتیجه خیزش های مردمی از اریکۀ قدرت پایین انداخته شد.

قرار است دور سوم انتخابات که نه ولایت دیگر را در بر می گیرد، در اوایل ماه جنوری آینده برگزار شود.

XS
SM
MD
LG