لینک های دسترسی

Breaking News

السیسی کاندید احتمالی ریاست جمهوری مصر


رئیس جمهور موقت مصر به روز یکشنبه اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید قبل از انتخابات پارلمانی صورت گیرد.

این اعلان سبب می گردد تا جنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس قوای مسلح مصر ممکن یکی از کاندیدان بوده و در طی چندماه به حیث رئیس جمهور انتخاب شود.

عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر گفت "من طرحی را اعلان می کنم که در پلان انتقالی کشور صورت می گیرد و آن تدویر انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی می باشد. من از امروز به بعد از کمسیون انتخابات می خواهم تا زمینه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری را مطابق به قانون اساسی جدید کشور فراهم نماید.‍"

مطابق به قانون اساسی جدید انتخابات ریاست جمهوری در ختم اپریل و پارلمانی قبل از ختم جولای صورت خواهد گرفت.

انتخابات پارلمانی در مصر قبلا به اساس تقسیم اوقاتی که بعد از سرنگونی محمد مرسی اعلان گردیده بود، باید انجام می شد.

به تعقیب سرنگونی مرسی درنارامی های که برپاشد، بیشتر از هزارتن از اعتراض کننده در سرکوب اخوان المسلمین توسط حکومتی که نظامی ها ازآن پشتیبانی می کنند، کشته شدند. اکنون به تعقیب اعلان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شهر قاهره عکس العمل ها متفاوت بوده اند.

ایسام رشدی گفت انتخاب رئیس جمهور قبل از انتخاب پارلمان به این معنی است که رئیس جمهور خود کامه ای به قدرت می رسد.

رشدی گفت: "این تصمیم نامعقول است. باید ابتدا انتخابات پارلمانی منعقد شود زیرا که پارلمان اعمال رئیس جمهور را تحت نظارت داشته می تواند و پارلمان باید به رئیس جمهور مراسم تحلیف را بجا بیاورد."

یک شخص دیگر که ازین اقدام حکومت پشتیبانی می کند می گوید که باید جنرال سی سی به حیث رئیس جمهور آینده کشور منسوب شود.

او گفت "برای ما مهم این است تا در کشور ثبات برقرار شود زیرا مردم همدگر را می کشند. ما می خواهیم در کشور ثبات برقرار شود و از انفجارات دیگر خبری نباشد زیرا ما همه روزه عزیزان خویش رادرین انفجار ها از دست میدهیم."

منتقدین برای آوردن تغیر در نقشه راه مبارزه کردند و می گویند که کشور به یک رهبری ضرورت دارد تا بتواند بحرانات اقتصادی و سیاسی را برطرف کند و او قادر باشد تا اتحاد های سیاسی را قبل از انتخابات پارلمانی که معمولا منقسم کننده است به میان بیاورد.

نگرانی از دکتاتوری دیگر

محمد سلامه می گوید در مصر این خطر وجود دارد که سه سال بعد از سرنگونی یک دکتاتور کدام دکتاتور دیگری جای آن را بگیرد.

سلامه گفت "به پیش انداختن انتخابات ریاست جمهوری قابل قبول نمی باشد. زیرا درین صورت سوالی به وجود می آید که چرا ما اقدام به انقلاب کردیم. ما باید در ابتدا پارلمان داشته باشیم بعدا به طرف انتخابات ریاست جمهوری برویم. این مناسب نیست که بعد از سرنگونی یک دکتاتور، دکتاتور دیگری برمسند قدرت بنشیند. ما همین اکنون به این نوع درد سر دچار هستیم. ابتدا باید انتخابات پارلمانی عملی شود زیرا که ازطرف مردم انتخاب می شود."

مخالفین ادعا دارند که انتخاب رئیس جمهور در غیاب پارلمان سبب می شود که قدرت بیشتر در دست ئیس جمهور باقی بماند. هرگاه درین انتخابات سی سی که محبوبیت دارد به حيث رئیس جمهور انتخاب شود، درین صورت قوای نظامی در صدد تقویت اختیاراتش میگردد، قدرتی که قبل از براندازی محمد مرسی که توسط اخوان المسلمین به این سمت رسانیده شد، برقرار بود.

اعلان روز یکشنبه یک روز بعد از آن صورت می گیرد که در مصر سومین سالگرد برانداختن حکومت حسنی مبارک تجلیل گردید.

بروز شنبه ٢٥ جنوری در میدان تحریر قاهره طرفداران نظامیان درین جا اجتماع کرده و پولیس خیلی کوشید تا مخالفین حکومتی نتوانند خود را به این میدان برسانند.

یکی ازطرفداران السیسی در میدان تحریر قاهره گفت "از خداوند می خواهم تا السی سی را رئیس جمهور مصر سازد. زنده باد مصر."

کم از کم ۴٩ طرفدار محمد مرسی و لبرال های ضد حکومت بروز شنبه در نقاط مختلف این کشور در جریان اعتراض ها به قتل رسید.

گزارش: خبرگزاری رویترز و اسوشیتدپرس
ترجمه: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG