لینک های دسترسی

رفع قیودات از سرحد غزه به مصر


رفع قیودات از سرحد غزه به مصر

فلسطینی ها به روز یک شنبه توانستند بعد از آن آزادنه از نوار غزه وارد مصر شوند که حکومت مصر قیودات سرحدی با غزه را رفع نمود.

صد ها فلسطینی با اسناد و مدارک مناسب از سیاست جدید حکومت انتقالی مصر استفاده نمودند.

خبرنگار صدای امریکا که شاهد این رویداد است می گوید، یک تعداد فلسطینی نتوانستند به مصر وارد شوند، زیرا اسمای آنها شامل فهرست سیاه امنیتی مصر بود.

گذرگاه "رفاه" یگانه مسیر رسمی عبور و مرور میان غزه و مصر است که با اسرائیل هم سرحد نمی باشد. مقامات می گویند، آنها این مسیر را تحت قوانینی که قبل از سال ۲۰۰۷ وضع شده بود، مجدداً بازگشایی نمودند.

فلسطینی ها یک بار دیگر می توانند به استثنای روزهای جمعه و تعطیلات عمومی، همه روزه با استفاده از پاسپورت از سرحد عبور و مرور نمایند.

XS
SM
MD
LG