لینک های دسترسی

Breaking News

بازشدن سرحد مصر با غزه


یک فامیل فلسطینی حین عبور از سرحد به جانب مصر

اولین دستۀ از فلسطینیان زمانی وارد مصر شدند که حکومت آن کشور به روز شنبه اعلان نمود که تمام قیودات سرحد با غزه را به طور دایمی رفع میسازد.

ساحۀ " رفاه " یگانه محل رسمی عبور و مرور، خارج از اسراییل به غزه میباشد.

حکومت مصر به روز چهارشنبه گذشته اعلام نمود که قیودات چهارسالۀ انسداد سرحد را که بر قلمرو تحت ادارۀ حماس وضع شده بود ، رفع میسازد . این اقدام باعث از بین رفتن انزوای ۱.۴ میلیون فلسطینی میشود که در غزه زیست دارند.

خبرنگار صدای امریکا از این سرحد گزارش میدهد که صد ها فلسطینی قبل از باز شدن سرحد، مراحل رسمی را طی نموده بودند. یکی از این مسافرین به صدای امریکا گفت که این تصمیم مصر باعث آرامش وی گردیده و او مانند یک انسان عادی سفر خواهد کرد.

فلسطینی ها میتوانند با استفاده از پاسپورت وارد مصر شوند.

زنان میتوانند بدون کدام قیود وارد مصر شوند در حالیکه مردان بین سنین ۱۸ الی ۴۰ سال در زمان عبور از سرحد باید ویزۀ مصر را با خود داشته باشند.

XS
SM
MD
LG