لینک های دسترسی

رهبر روحانی اسراییل خواهان محو فلسطینییان شده است


یک رهبر روحانی با نفوذ اسرائیلی میگوید، فلسطینییان و محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینی باید "از روی زمین محو گردند."

اووادییا یوسف، رهبری روحانی حزب شاس در مراسمی بروز شنبه فلسطینییان را "دشمنان شریر و زشت اسرائیل" خواند. او همچنان از خداوند خواست که فلسطینییان را به غضب خود گرفتار کند.

اداره امور فلسطینییان تا کنون در مورد چیزی نگفته است. این رهبر ۸۹ ساله، بیانات مشابهی را در گذشته اظهار داشته است. او در سال ۲۰۰۱ خواهان نابودی عرب ها شده بود.

حزب شاس او در حکومت ائتلافی اسرائیل کرسی دارد.

XS
SM
MD
LG