لینک های دسترسی

هشدار قوای نظامی مصر به احتجاج کنندگان


هشدار قوای نظامی مصر به احتجاج کنندگان

درحالیکه احتجاجات در میدان تحریر برای پنجمین روز جریان دارد، حکام نظامی مصر می گویند به هر گونه اقدامی که منافع عامه را به خطر مواجه سازد، جواب متقابل خواهند داد.

شورای نظامی مصر طی بیانیۀ به روز سه شنبه خواهان تمام اقدامات لازم شد تا از اختلال بیشتر جلوگیری صورت گیرد. احتجاج کنندگان طی روز های اخیر جادۀ مواصلاتی به یک عمارت حکومتی را مسدود ساخته، در مقابل آن نشسته بودند.

یک گروه مردان مسلح روز سه شنبه با چاقو و چوب به خیمۀ فعالین مخالف حکومت در میدان تحریر هجوم بردند.

ده ها هزار احتجاج کننده روز جمعه در میدان تحریر راهپیمایی نموده، از مقتدرین نظامی مصر خواستند تا حامیان حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور را تبرئه کنند.

XS
SM
MD
LG