لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیف مرسی؛ فصل تازه در تاریخ مصر


محمد مرسی به صفت رییس جمهور مصر سوگند یاد کرده و به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب غیر نظامی، فصل تازه یی را در تاریخ آن کشور گشود.

آقای مرسی روز شنبه در محکمۀ قانون اساسی مصر طی مراسمی سوگند یاد کرد. او عهد کرد که به قانون اساسی احترام بگذارد.

مرسی در مراسم سوگند از قوای مسلح مصر تمجید به عمل آورد. او گفت که اردوی بزرگ مصر به انجام وظایف شان برگشته و مسوولیت پاسبانی از امنیت کشور و سرحدات آن را به عهده بگیرند و با سایر نهاد های کشور در پرتو قانون اساسی و انفاذ قانون کار کنند.

رییس جمهور جدید مصر یک روز پیش به ده ها هزار نفر از حامیان خود در میدان تحریر قاهره گفت که خون انقلابیونی که در جریان قیام های مردمی مصر ریخته شد، راه را برای آزادی آن کشور هموار ساخت.

XS
SM
MD
LG