لینک های دسترسی

توقیف ۱۵ روزۀ حسنی مبارک


علا و جمال پسران حسنی مبارک که به روز چهارشنبه به زندان توره واقع در حومۀ شهر قاهره منتقل شده اند.

حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و دو پسرش غرض تحقیقات روی اتهامات فساد اداری و استفاده از قدرت برای ۱۵ روز تحت توقیف قرار گرفته اند.

یک روز بعد از آنکه آقای مبارک در جریان تحقیقات به خاطر تکالیف قلبی در شفاخانه بستری شد، مدعی العموم توقیف وی را اعلام نمود.

علا، و جمال پسران مبارک نیز به روز چهارشنبه به زندان توره در حومه شهر قاهره انتقال داده شدند.

XS
SM
MD
LG