لینک های دسترسی

آغاز دوباره محکمه حسنی مبارک


آغاز دوباره محکمه حسنی مبارک

در حالیکه تدابیر امنیتی شدیدی در خارج از یک محکمه مصر برای جلوگیری از تصادمات بین مخالفین و حامیان رهبر مخلوع آن کشور اتخاذ شده بود، محاکمه حسنی مبارک از سر گرفته شد.

آقای مبارک به روز چهارشنبه به روی یک تذکره به داخل محکمه آورده شد و بعد در بستری که برایش آماده شده بود، قرار گرفت.

رئیس جمهور سابق مصر اتهامات فرمان قتل ۸۵۰ مظاهره کننده را در جریان قیام مردمی که وی را از قدرت خلع نمود، رد کرد.

مبارک با اتهامات فساد اداری و استفاده ناجایز از قدرت هم مواجه میباشد.

XS
SM
MD
LG