لینک های دسترسی

استعفای رهبری حزب بر سر اقتدار مصر


استعفای رهبری حزب بر سر اقتدار مصر

رهبری حزب برسر اقتدار مصر در حالی استعفا نمود که هزاران مظاهره کنندۀ ضد حکومت به احتجاج شان در میدان قاهره ادامه داده و استعفای حُسنی مبارک رییس جمهور مصر را تقاضا مینمایند.

تلویزیون مصر می گوید تمام کدر رهبری حزب دیموکراتیک ملی به شمول جمال مبارک پسر رییس جمهور استعفا نموده اند. گزارش های ضد و نقیضی در مورد اینکه حُسنی مبارک از رهبری حزبش کنار رفته است، منتشر گردیده است.

حزب دیموکراتیک ملی که حزب سیاسی برسر اقتدار در مصر می باشد، انتقاد جهانی را در پیوند به انتخابات پارلمانی سال گذشته ، به راه انداخت که به گفتۀ مخالفین، در آن تقلب صورت گرفته بود .

XS
SM
MD
LG