لینک های دسترسی

Breaking News

استعفای رهبری حزب بر سر اقتدار مصر


استعفای رهبری حزب بر سر اقتدار مصر

رهبری حزب برسر اقتدار مصر در حالی استعفا نمود که هزاران مظاهره کنندۀ ضد حکومت به احتجاج شان در میدان قاهره ادامه داده و استعفای حُسنی مبارک رییس جمهور مصر را تقاضا مینمایند.

تلویزیون مصر می گوید تمام کدر رهبری حزب دیموکراتیک ملی به شمول جمال مبارک پسر رییس جمهور استعفا نموده اند. گزارش های ضد و نقیضی در مورد اینکه حُسنی مبارک از رهبری حزبش کنار رفته است، منتشر گردیده است.

حزب دیموکراتیک ملی که حزب سیاسی برسر اقتدار در مصر می باشد، انتقاد جهانی را در پیوند به انتخابات پارلمانی سال گذشته ، به راه انداخت که به گفتۀ مخالفین، در آن تقلب صورت گرفته بود .

XS
SM
MD
LG