لینک های دسترسی

افزایش بحرانات سیاسی در مصر


افزایش بحرانات سیاسی در مصر

بحرانهای سیاسی در مصر پس از آن عمیقتر گردید که ده ها هزار مظاهره کننده در چهار راه تحریر از شورای مقتدر نظامی آن کشور خواستند تا زمام قدرت را به سیاسیون ملکی واگذارد.

مظاهرات و برخورد ها به روز چهارشنبه در سراسر مصر ادامه یافت. در جریان این برخورد ها یک نفر در شهر بندری اسکندریه کشته شد. با وجودیکه پولیس گلوله باری بر مظاهره کننده گان را رد می نماید، ولی بیشتر از سی نفری که در جریان برخورد های اخیر با پولیس کشته شدند، ناشی از زخم های گلوله بوده.

محمد طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر به روز سه شنبه طی بیانیه گفت "ما متعهد هستیم که انتخابات پارلمانی را به وقت معین آن برگزار نمائیم. انتخابات ریاست جمهوری نیز تا پایان سال ۲۰۱۲ برگزار خواهد گردید. نیروهای مسلح و شورای نظامی هدف رهبری کشور را ندارند، آنها علایق مردم مصر را بالاتر از همه چیز می دانند و کاملاً آماده اند تا انتخابات را جهت انتقال قدرت به مقامات ملکی براه اندازند."

اما رهبران گروه های مخالف در مورد برگزاری این انتخابات شک دارند.

XS
SM
MD
LG