لینک های دسترسی

تشدید احتجاجات مخالفین در مصر


تشدید احتجاجات مخالفین در مصر

اخوان المسلمین، بزرگترین گروه مخالف ممنوعۀ مصر میگوید در تظاهرات ضد حکومت بعد از نماز جمعه به احتجاج کنندگان ضد حکومتی خواهد پیوست.

بعد از سه روز عملیات رسمی روز پنجشنبه در صفحۀ انترنتی آن گروه اعلام شد که در تظاهراتی بشکل عمومی شرکت خواهند کرد که از سه روز بدین طرف در سراسر آن کشور توسط گروه های کوچک مخالف راه اندازی شده، و ختم اقتدار 30 سالۀ مبارک را مطالبه میکنند.

ذکریا بازی، متخصص امور شرق میانه و افسر سابق قوای نظامی ایالات متحده به صدای امریکا گفت که بادر نظر داشت میزان بلند بیکاری، محدویت ها و شرایط نا مساعد شرق میانه به بروز چنین آشوب ها آسیب پذیر میباشد.

وی افزود که مصر و یمن مثال واضح چنین وضیعت اند، ولی امکان زیاد میرد که لیبیا و المغرب نیز به همین سرنوشت دچار شوند.

XS
SM
MD
LG