لینک های دسترسی

تشکیل کمیته های نظارت بر اصلاحات توسط مبارک


تشکیل کمیته های نظارت بر اصلاحات توسط مبارک

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر کمیته های نظارت بر اصلاحات دموکراتیک را درحالی تشکیل داده است که اعتراضات گسترده علیه حاکمیت تقریبا 30 ساله وی وارد سومین هفته شده است.

عمرسلیمان معاون رییس جمهور روز سه شنبه گفت آقای مبارک فرمانی را صادرنموده است تا کمیته هایی تشکیل شود که یکی آن مسوده اصلاحات قانون اساسی را تهیه کند و کمیته دیگر براجرای عملکرد آن نظارت نماید.

اصلاحات با هدف تسهیل شرایط انتخاب ریاست جمهوری و تعیین مدت زمان دوره ریاست جمهوری از تقاضاهای اصلی مخالفین حکومت مصر است.#

XS
SM
MD
LG