لینک های دسترسی

تعیین صدراعظم جدید در مصر و دوام تظاهرات


کمال الجنزوری صدر اعظم جدید مصر

ده ها هزار تن از مصریان خشمگین از اوایل صبح امروز جمعه، تا وقت ادای نماز ظهر، در میدان تحریر تجمع نموده و شعار های آزادی را سر داده بودند.

برخی ازین اعتراض کنندگان فریاد میکشیدند که به گفتۀ آنها "مظاهرۀ یک میلیون نفر" آخرین فرصتیست برای شورای حاکم نظامی در مصر تا گزینۀ درستی انتخاب کرده و از قدرت کناره گیری نماید.

در عین حال گزارش ها داده شده که گویا شورای نظامی حاکم در مصر، کمال الجنزوری را به حیث صدراعظم جدید کشور اعلام داشته است.

آقای جنزوری قبلاً در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز، یک بار به حیث صدراعظم مصر اجرای وظیفه کرده است. اما طوری معلوم میگردد که تعیین جنزوری به مقام صدارت نیز باعث خوشنودی مظاهره کنندگان نشده و آنها گفته اند که تا بر آورده شدن خواسته های مشروع شان، میدان تحریر را ترک نخواهند گفت.

"قای جنزوری شخص بدی نیست. ما میدانیم که وی با رژیم سابقه کار کرده اما او مرد خوبیست و در زمان حسنی مبارک، بسیاری کار های را که به وی امر میشد ولی نامناسب بود، اجرا نمیکرد. مشکل اساسی اینست که وی سالخورده شده و به خواسته های جوانان احترام نخواهد گذاشت. تمام این مردم، خواستار تغییر کُلی در حکومت اند."

قبل ازین، روزنامۀ دولتی به نام الأهرم خبر داده بود که الجنزوری پس از دیدار با فیلد مارشال حسین طنطاوی رئیس شورای حاکم نظامی، پذیرفته است تا رهبری یک حکومت ناجی ملی را بر عهده گیرد.

XS
SM
MD
LG