لینک های دسترسی

ترغیب مبارک توسط دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به مذاکره با مخالفین


ترغیب مبارک توسط دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به مذاکره با مخالفین

رهبران جهان درحالی از نزدیک جنجال مصر را نظارت می کنند که دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا حسنی مبارک، رییس جمهور مصر را ترغیب نموده تا به شکایات اعتراض کنندگان ضدحکومتی پاسخ دهد و مذاکراتی را با مخالفین برگزارنماید.

کترین اشتون قبل ازجلسه با وزرای خارجه اتحادیه اروپا دربروکسل روز دوشنبه گفت آقای مبارک باید به شکایات قانونی مردم مصر پاسخ بگوید.

او راهی صلح آمیز و فوری را مبتنی بر گفتگو با تمامی بخش های جامعه مدنی تقاضا نمود.

سخنگوی خانم اشتن به صدای امریکا گفت وضع درمصر شاید درجلسه وزرای خارجه روز دوشنبه دراولویت قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG