لینک های دسترسی

ادامه تظاهرات در مصر


ادامه تظاهرات در مصر

بروز پنجشنبه در حالیکه مظاهرات ضد حکومت در مصر جریان دارد، تدابیر امنیتی شدیدی در سراسر کشور بمشاهده رسیده و پولیس ضد تظاهرات در جاده های قاهره گزمه مینمودند.

اغتشاشات دو روز اخیر، سرخط تمام روزنامه های مصری بوده و تاثیرات اقتصادی این تظاهرات را میتوان احساس نمود.

اسهام عمده مصر تقریباً ۱۰ در صد نزول نموده و به پائین ترین حد خود طی دو سال اخیر رسید.

و اما صفحات اجتماعی انترنت خواهان راه پیمایی عظیم عامه بروز جمعه گردیده اند.

تظاهرات دو روز اخیر به تصادمات با قوای امنیتی منجر گردیده و طی آن حداقل شش نفر کشته شده و تعداد بیشتری زخمی گردیدند.

گفته میشود تا به حال حداقل ۹۰۰ نفر توقیف شده اند.

در عین حال، محمد البرادعی، طرفدار اصلاحات در مصر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل هم بروز پنجشنبه دوباره به کشورش بر میگردد تا در مظاهرات ضد حکومت سهم بگیرد.

شبان محمد یکی از ساکنین قاهره گفت: « هر ملتی یک قیام دارد، مردم دیگر خسته شده اند، قیم روز بروز افزایش مییابد و مردم قادر به خرید مواد خوراکی خود نمیباشند.»

تنش ها بین مسلمانان و مسیحیان مصری هم بیشتر شده است و ناکامی مبارک در اعلام اینکه آیا در انتخابات امسال برای یک دور دیگر شش ساله خود را کاندید میکند و یا خیر به عمیق تر شدن این بحران افزوده است.

XS
SM
MD
LG