لینک های دسترسی

تداوم مظاهرات وسیع در مصر


تداوم مظاهرات وسیع در مصر

ده ها هزار از اعتراض کنندگان مصری، امروز پس از برگزاری نماز جمعه به جاده ها سرازیر شده و با به راه انداختن مظاهرات وسیع، خواهان ختم حاکمیت سی سالۀ رییس جمهور حُسنی مبارک گردیدند.

نیرو های امنیتی در شهر قاهره، جایی که وسیع ترین تظاهرات برپا گردید، علیه مظاهره کنندگان از گاز اشک آور و گلوله های رابری استفاده کردند.

همچنان موتر های پولیس در جاده های پایتخت صف کشیده و جهت پراگنده ساختن تظاهرکنندگان، از پمپ های آب-پاش کار گرفتند.

شبکۀ انترنیت که یک وسیلۀ کلیدی برای فعالین معترض شمرده میشد، نیز پس از نیمۀ شب، در سراسر مصر فلج گردید.

به همینگونه، سیستم ارسال پیام از طریق تلیفون نیز غیر فعال ساخته شد.

یک شرکت مخابراتی در مصر میگوید، حکومت آن کشور به شبکه های تلیفون موبایل دستور داده است تا خدمات شان را در برخی از نواحی کشور، متوقف سازند.

بان کی مون سر منشی سازمان ملل متحد، از رهبران مصر و مردم آنکشور تقاضا نموده تا از افزایش خشونت جلوگیری نمایند.

وی میگوید، رهبران جهان باید به این تظاهرات به مثابۀ فُرصتی جهت شنیدن خواسته های مشروع مردم خود نگاه کنند.

جنبش اخوان المسلمین که بزرگترین گروه مخالف حکومت در مصر شمرده میشود، گفته است که حد اقل پنج تن از رهبران ارشد سیاسی و پنج عضؤ پارلمان، در یورش نیرو های پولیس توقیف شده اند.

گروه اخوان المسلمین گفته است که با این تظاهرات خواهد پیوست، اما خاطر نشان ساخته است که این تظاهرات از سوی آنها تنظیم نشده بلکه پیشگامان آن جوانان خشمگین از وضعیت ناهنجار اقتصادی و حاکمیت استبدادی می باشند.

XS
SM
MD
LG