لینک های دسترسی

ادامۀ تظاهرات با وجود سفوط کابینۀ مبارک در مصر


ادامۀ تظاهرات با وجود سفوط کابینۀ مبارک در مصر

در حالیکه تاریکی بر پنجمین روز مظاهرات در مصر چیره میشود به دها هزارمظاهره کننده ضد حکومت با سرباززدن از قیود شبگردی در جاده ها باقی مانده و خواهان استعفای حسنی مبارک رییس جمهور آن کشور گردیده اند.

در اوایل روز شنبه حکومت اعلام نمود که قیود شبگردی به ساعت چهار بعد از ظهر به وقت محل ، دو ساعت زودتر نسبت به روزجمعه اجرا میگردد، اما مردم به تشکیل گرد هم آیی ها در جاده ها و میدان های مصر ادامه داده اند.

شنبه پنجمین روز مظاهرات در سراسر مصر بود که مظاهره کننده گان ختم دورۀ حکومت سی سالۀ حسنی مبارک رییس جمهور مصر را تقاضا می نمودند .

در مرکز و شهر های دیگر این کشور حضور نیرو های نظامی در جاده ها آشکار بوده، اما گزارش هایی از دخالت اردو برای متوقف ساختن مظاهره کننده گان داده نشده است.

تلویزیون دولتی مصر به روز شنبه اعلان نمود که کابینه آقای مبارک رسماً استعفا داده است، ولی مظاهره کننده گان تقاضا دارند که خود رئیس جمهور باید وظیفه را ترک نماید.

دو شبکۀ تیلفون های دستی ، بیست و چهار ساعت بعد از آنکه حکومت به آنها هدایت داده بود تا برای توقف مظاهرات وسیع روز جمعه، فعالیت های شان را توقف دهد، دوباره فعال گردید.

مقامات مصر می گویند: " تا کنون حد اقل سی و پنج نفر بشمول ده افسر پولیس کشته شده اند."

بعضی رسانه های خبری می گویند تعداد تلفات بیشتر از این رقم است.

گفته می شود که حد اقل هفتاد و چهار نفر در جریان تظاهرات در شهر های عمده مصر کشته و صدها تن دیگر زخمی گردیده اند.

XS
SM
MD
LG