لینک های دسترسی

مداخله اردو در بین مظاهره کننده گان در مصر


مداخله اردو در بین مظاهره کننده گان در مصر

بعد از آنکه در اوایل روز پنجشنبه بین گروه های تظاهر کننده گان مخالف و حامی حکومت در قاهره تصادماتی رخ داد، عساکر مصری در وسط جانبین جابجا گردیده اند.

در حالیکه هزاران مظاهره کنندۀ ضد حکومت، در میدانی "تحریر" اجتماع نموده و اطراف خود را حصار کشیده بودند، چندین تانک در این میدانی مستقر گردیدند.

در عین حال بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده برای ختم خشونت ها در مصر به دعا خوانی پرداخت.

آقای اوباما در مراسم دعا خوانی صبحانه سالیانه در واشنگتن گفت:

«ما در فکر خشونت های که در شرق میانه رخ میدهد هستیم و دعا میکنیم که خشونت ها در مصر خاتمه یابد. آرزو ها و حقوق مردم مصر درک شده و برآورده گردد. آرزومندیم تا جهان و مصر شاهد روز بهتر و روشن تری باشند.»

XS
SM
MD
LG