لینک های دسترسی

Breaking News

تجمع مظاهره کنندگان برای "یوم الرحیل" در مصر


تجمع مظاهره کنندگان برای "یوم الرحیل" در مصر

هزاران تن از مظاهره کنندگان ضد حکومت، امروز جمعه در قاهره مرکز مصر تجمع نموده تا راهپیمایی عظیمی را برای آنچه آنها "یوم الرحیل" یا روز عزیمت رییس جمهور حسنی مبارک میخوانند، به راه بیاندازند.

تعداد کثیری از مصریان، در برابر عساکری که به منظور تدابیر امنیتی، اشخاص را در امتداد جادۀ منتهی شده به میدان "تحریر" تلاشی مینمودند، صف کشیده بودند.

حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر نیز برای نخستین بار از آغاز تظاهرات، امروز از میدان "تحریر" دیدن بعمل آورد.

گزارش ها میرساند که وضعیت در میدان "تحریر" ظاهراً آرام اما حساس به نظر میرسد.

رهبران مخالف، امروز را به نام روز عزیمت برای رییس جمهور مبارک میخوانند.

مبارک دیروز پنجشنبه در یک مصاحبه با شبکۀ خبری "ای ابی سی" گفت که وی همین حالا مایل به ترک مقام ریاست جمهوری می باشد، اما از آن هراس دارد که با این کارش، مصر در ورطۀ هرج و مرج غرق خواهد شد.

مأمورین امریکایی به روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده با مقامات مصر، بر یک پیشنهاد حسنی مبارک مبنی بر استعفای عاجل و تسلیم دهی قدرت به یک حکومت انتقالی به رهبری عمر سلیمان معاون او و حمایت اردوی مصر، به مذاکره پرداخته اند.

XS
SM
MD
LG