لینک های دسترسی

تداوم تظاهرات بعد از گذشت دوازده روز در مصر


تداوم تظاهرات بعد از گذشت دوازده روز در مصر

به هزاران مظاهره کننده برای دوازدهمین روز پیهم در میدان تحریر قاهره ، علیه حکومت سی ساله حسنی مبارک رییس جمهور مصر، گرد هم آمدند.

در اوایل روز شنبه آواز فیر هایی در این میدان مزدحم شنیده شد اما گزارشی از تلفات داده نشده است .

به گزارش رسانۀ دولتی مصر آقای مبارک به روز شنبه با گروه کاری خویش در امور اقتصادی ملاقات نمود که در آن صدر اعظم، وزرای نفت و اقتصاد و رییس بانک مرکزی شامل بوده اند.

سمیحا فوضی ابراهیم، وزیر تجارت مصر گفت، به خاطر نا امنی های اخیر صادرات مصر در ماه جنوری 6 در صد کاهش یافته است.

وی در این دیدار روی بحرانی که برای این کشور هر روز تخمیناً 310 ملیون خرچ برمیدارد، گفتگو نمودند .

میشود.

تعدادی زیادی از رهبران گروه های مخالف به روز شنبه با عمر سلیمان معاون رییس جمهور ملاقات نمودند، اما گروه حزب اخوان المسلمین مصر گفته است، تا زمانیکه مبارک از سمتش کنار نرود، در میز مذاکره نخواهند نشست.

به روز جمعه دها هزار احتجاج کنندۀ ضد حکومت در میدان تحریر برای آنچه آنان آنرا " روز عزیمت " آقای مبارک می نامیدند، جمع گردیدند، در حالیکه حسنی مبارک رییس جمهور مصر میگوید، وی الی ختم دورۀ ریاست جمهوری اش از این سمت دور ن

XS
SM
MD
LG