لینک های دسترسی

آغاز مذاکرات میان گروه های مخالف و قاهره در مصر


آغاز مذاکرات میان گروه های مخالف و قاهره در مصر

معاون رئیس جمهور مصر مذاکرات را با اخوان المسلمین، بزرگترین گروه مخالف و سایر احزاب سیاسی مخالف غرض ختم احتجاج ضد حکومت آغاز نموده است.

عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور روز یکشنبه با نمایندگان اخوان المسلمین، احزاب مخالف سیاسی و سایر افراد مستقل سیاسی ملاقات نمود.

محمد مرصی، رهبر ارشد اخوان المسلمین به اسوسیتد پرس گفته است که مطالبۀ آن گروه، که ختم اقتدار 30 سالۀ حسنی مبارک است، بدون تغییر باقی مانده است.

این اولین دور مذاکرات طی چند سال اخیر بین حکومت مصر و اخوان المسلمین بحیث گروه ممنوعۀ است که برای طبقۀ فقیر خدمات اجتماعی را فراهم نموده، و اعضای آن بحیث افراد غیر وابسته در پارلمان کار میکنند.

هزاران احتجاج کنندۀ ضد حکومت روز یکشنبه برای سیزدهمین روز در چهارراهی تحریر احتجاج نموده، تعهد نموده اند تا زمانی به تظاهرات ادامه دهند که مبارک کنار رود.

XS
SM
MD
LG