لینک های دسترسی

اظهارات معاون رئیس جمهور مصر در مورد تظاهرات


اظهارات معاون رئیس جمهور مصر در مورد تظاهرات

معاون رئیس جمهور مصر میگوید حکومت تظاهرات متداوم ضد دولتی را در میدان تحریر قاهره تحمل نخواهد کرد. محلی که صد ها هزار تن بروز سه شنبه تلاش دارند تا رئیس جمهور را مجبور به کناره گیری از قدرت نمایند.

آژانس خبررسانی رسمی مصر " مینا" از عمر سلیمان معاون رئیس جمهور آنکشور نقل نموده که میگوید بحرانی که از 16 روز بدینسو علیه حسنی مبارک در میدان تحریر آغاز شده باید هر چه زود تر پایان یابد.

از آقای سلیمان همچنان نقل شده که گفته است، حکومت نمیخواهد با جامعۀ مصری از پولیس استفاده کند در عوض ترجیح میدهد که برای بیان تقاضاهای احتجاج کنندگان مذاکره نماید.

از سوی دیگر بان کی مون منشی عمومی ملل متحد برای اظهارات 4 فبروی در آلمان که گفته بود حکومت مصر باید انتقال قدرت را همین حالا آغاز نماید مورد انتقاد قرار گرفت.

منشی عمومی ملل متحد در مورد سؤ تفاهم که از اظهارات وی به میان آمده است گفت :

"فکر میکنم در مورد اظهارات من بعضی سؤ تفاهمات وجود داشته است. من امیدوارم که سؤتفاهمات زیادی در این رابطه وجود نداشته باشد. آنچه را که من گفتم این بود که رهبران حکومت باید با توجه بیشتر به آرزو های مردم گوش فرا دهند، و انتقال قدرت هر چه زود تر صورت گیرد به همان اندازه بهتر است. آیندۀ کشور و عملیۀ انتقال قدرت باید بر اساس تصمیم مردم صورت گیرد."

صدها هزار تن به روز سه شنبه در میدان تحریر بزرگترین تظاهرات را براه انداخته خواهان برکناری فوری حسنی مبارک رییس جمهور مصر شدند که از 30 سال بدینسو زمام آنکشور را در دست دارد.

طبق یک خبر دیگر حسنی مبارک رییس جمهور مصر با الکساندر سلطانوف نمایندۀ روسیه در شرق میانه ملاقات نمود.

آنها به شمول سایرموضوعات، روی وضعیت وخیم در مصر نیز گفت و شنود نمودند.

سلطانوف در یک کنفرانس خبری گفت، هر ناآرامی در مصر میتواند تمام منطقه را تهدید نماید.

نمایندۀ روسیه گفت وی با رییس جمهور مصر روی وضعیت فعلی و انکشافات اخیر در آن کشور بحث نموده است.

XS
SM
MD
LG