لینک های دسترسی

حرکت تازه در تظاهرات مصر


حرکت تازه در تظاهرات مصر

هزاران داکتر و محصل طب در مصر میگویند آنان نیز بروز پنجشنبه به مظاهره کنند گان ضد حکومت خواهند پیوست.حرکت تازه یی که حکومت را مجبور نموده است تا تدابیر امنیتی را در اطراف ساختمان های دولتی بشمول قصر ریاست جمهوری افزایش دهد.

الیزابت ارووت خبرنگار صدای امریکا از قاهره گزارش میدهد که به هزاران کارگر در سراسر مصر برای دومین روز به خاطر وضع خراب محیط کاری و معاشات اندک دست به اعتصاب زده و گروه جدیدی از مردم که اکثریت متخصصین میباشند به مظاهرات سیاسی ضد حکومت ملحق شده اند که وارد هفدهمین روز گردیده است.

مظاهره کنند گان بر علاوۀ اجتماع در میدان تحریر اکنون در مقابل پارلمان مصر اجتماع نموده اند.

به روز پنجشنبه تانک های بیشتری در امتداد جاده های منتهی به قصر ریاست جمهوری و تپه های اطراف آن در شرق قاهره، مستقر شده اند.

اعتراض کنند گان بار ها گفته اند که قصد دارند به سوی قصر به راه پیمایی پرداخته و خواهان کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور کشور شان گردند.

و اما رهبران مصر در مورد هر نوع تغیر سیاسی فوری هشدار داده و مصروف مذاکرات بسیار بطی با تنی چند از نمایندگان مخالفین میباشند.

عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری مصر اظهار داشته است که یگانه راه بدیل برای گفت وشنود، یک کودتای نظامی خواهد بود.

هشدار در مورد دخالت اردو توسط احمد ابوالغیط وزیر خارجۀ مصر هم تصریح گردید.

وی طی مصاحبه با مطبوعات حکومتی مصر اظهار داشت که اردو به دفاع از قانون اساسی و امنیت ملی کشور مجبور خواهد گردید.

وی گفت اگر اینکار صورت گیرد، مصر در حالت شدید بحرانی قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG