لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال کودتای نظامی در مصر


احتمال کودتای نظامی در مصر

مصری ها برای هفدمین روز متواتر مظاهره نموده و خواهان برکناری فوری رئیس جمهور مبارک شده اند که نزدیک به سی سال در آنکشور حاکمیت نموده است.

شورای عالی اردوی مصر به روز پنجشنبه بدون موجودیت قوماندان عالی اردو یعنی آقای مبارک جلسه نمودند.

اردو طی اعلامیۀ در تلویزیون دولتی مصر اعلام نمود که از تقاضا های مشروع مردم حمایت میکند.

یک سخنگوی اردو گفت: این شورا در مورد راه های برای حفاظت از کشور و مردم بحث نمودند.

هزاران داکتر و محصل طب در مصر بروز پنجشنبه به مظاهره کننده گان ضد حکومت پیوستند. حرکت تازۀ که حکومت را مجبور نموده است تا تدابیر امنیتی را در اطراف ساختمان های دولتی بشمول قصر ریاست جمهوری افزایش دهد. به هزاران کارگر هم در سراسر مصر برای دومین روز بخاطر وضع خراب محیط کاری و معاشات اندک دست به اعتصاب زده اند.

مظاهره کنندگان بر علاوه اجتماع در میدان تحریر اکنون در مقابل پارلمان مصر نیز اجتماع نموده اند. بروز پنجشنبه تانک های بیشتری در امتداد جاده های منتهی به قصر ریاست جمهوری و تپه های اطراف آن در شرق قاهره مستقر شده اند. اعتراض کنندگان بار ها گفته اند که قصد دارند بسوی قصر به راه پیمایی پرداخته و خواهان کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور کشور شان گردند.

XS
SM
MD
LG