لینک های دسترسی

معذرت خواهی اردوی مصر از مظاهره کنندگان


معذرت خواهی اردوی مصر از مظاهره کنندگان

شورای عالی قوای مسلح مصر که در حال حاضر رهبری حکومت این کشور را به عهده دارد ، بعد از آنکه اعضای پولیس نظامی احتجاج کننده گان را در قاهره در اوایل روز شنبه ، مورد ضرب و شتم قرار دادند معذرت خواهی نموده است.

شورا با انتشار اعلامیه یی گفته است که خشونت ها غیر قصدی بوده و تعهد نموده است که از بروز مجدد آن جلوگیری نماید.

پولیس نظامی مصر به روز شنبه برای متفرق ساختن اعتراض کننده گان در قاهره، مرکز آنکشور، در حالی از زور کار گرفت که مظاهره کننده گان طی شب گذشته گرد هم آمده و از اردو تقاضا می نمودند تا برای آوردن تغییرات در حکومت هرچه زودتر عمل کند.

شاهدان می گویند اردو زمانی وارد عمل گردید که قیود شب گردی در نیمه شب وضع گردید. آنان می گویند عساکر شماری از اعتراض کننده گان را که نمی خواستند حرکت کنند، مورد لت و کوب قرار داده است .

به هزاران احتجاج کننده به روز جمعه ، در میدان تحریر شهر قاهره به راهپیمایی پرداختند. این راهپیمایی پس از آن صورت میگیرد که آنان وعده نمودند که هرهفته الی برآورده شدن خواسته هایشان از طرف نظامیانی که در حال حاضر رهبری حکومت را بدست دارند ، گرد هم خواهند آمد.

XS
SM
MD
LG