لینک های دسترسی

Breaking News

علاقمندی یک دیپلومات ارشد مصر به کرسی ریاست جمهوری آنکشور


علاقمندی یک دیپلومات ارشد مصر به کرسی ریاست جمهوری آنکشور

امر موسی، دیپلومات ارشد مصری میگوید وی قصد دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری کشور که قرار است در اواخر سال جاری صورت گیرد، اشتراک نماید.

رئیس اتحادیه اعراب بروز یکشنبه گفت بعد از اصلاحات در شیوه انتخابات توسط شورای نظامی و بعد از آنکه این اصلاحات در همه پرسی عامه مورد تائید قرار گیرد، وی رسماً کاندیدی خود را اعلام خواهد نمود.

انتظار میرود شورای نظامی تقاضای نظر پرسی عامه را برای تغییر در قانون اساسی در ماه آینده اعلام نماید. اگر این اصلاحات تائید گردد، راه انتخابات ریاست جمهوری برای تمام مصری ها باز خواهد شد و دو دورۀ دو ساله برای ریاست جمهوری تعین خواهد شد. در حالیکه حسنی مبارک سیستمی را تصویب نموده بود که به وی اجازه داد، ۳۰ سال به حیث رئیس جمهور مصر باقی بماند.

امر موسی قبل از ریاست اتحادیه اعراب، در سال ۲۰۰۱ برای ۱۰ سال به حیث وزیر خارجۀ مصر ایفای وظیفه نموده بود.

XS
SM
MD
LG