لینک های دسترسی

نا آرامی های تازه در مصر


یکتن از مظاهره کنندگان در چهارراه تحریر مصر

مقامات مصری گفته اند که در نتیجه درگیری پولیس با افرادی که در چهار راه تحریر در قاهره سنگ پرتاب می کردند، بیشتر از 500 نفر زخمی شده اند.

درگیری به روز شنبه زمانی صورت گرفت که نیروهای پولیس بالای مظاهره کننده ها گاز اشک آور استعمال کردند.

این نا آرامی ها یاد آورنده یی ، مظاهرات ضد حکومتی در مصر است که در ماه فبروری منجر به ختم حاکمیت رئیس جمهور حسنی مبارک گردید.

این نا آرامی ها چیزی بالا تر از یک هفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور که پس از سقوط حسنی مبارک راه اندازی می شود، به وقوع پیوسته است.

XS
SM
MD
LG