لینک های دسترسی

Breaking News

بروز خشونت ها در مصر


بروز خشونت ها در مصر

به دنبال کشته شدن بیست و چهار نفر و زخمی شدن حداقل دو صد تن دیگر در خشونت ها میان مسیحیان قبطی و پولیس در مصر، مقامات حکومت ده ها تن را توقیف کرده اند.

خشونت های روز یکشنبه در شهر قاهره، مرکز مصر، نخست به گونۀ تظاهراتی از سوی مسیحیان قبطی که علیه حریق یک کلیسای شان اعتراض داشتند، آغاز شد.

رسانه های دولتی مصر خبر دادند که کابینۀ آن کشور برای رسیدگی به این وضعیت، جلسۀ اضطراریی را دایر کرده و مقامات نظامی، در میدان تحریر و ساحات اطراف آن، قیود شبگردی را وضع کرده است.

یکی از مظاهره کنندگان می گوید "من به میدان تحریر آمدم و آنها را دیدم که گاز اشک آور استعمال می کردند. دیدم که نظامیان با افراد ملکی یی که آنها نیز بین خود به زد و خورد پرداخته بودند، درگیر شدند. دلیلش را نمیدانم. بعداً دریافتم که آنان مسیحیان را در نزدیک ستیشن تلویزیون زده اند و مردم به شمول اطفال کشته شدند. کسی که می توانست بدود، دوید و کسی که نمی توانست، ماند."

صدها تن از آشوبگران با پولیس درگیر شده، و بعضی آنها سنگ های پیاده رو را کنده و آن را بر پولیس پرتاب می کردند.

عصام شرف، صدراعظم مصر، خطاب به مردم گفت "ما شاهد رویداد های خشونتبار و غیر قابل توجیه بوده ایم که قربانیان آن تعدادی از اتباع شریف و نجیب مصر، به شمول ملکی ها و نظامیان بود. این واقعات ما را به عقب میکشاند و آیندۀ کشور را با هراس و واهمه روبرو میسازد. در کشوری که ما باید اصول دیموکراتیک را در قالب یک دولت عصری در آن پایه گذاری کنیم، در عوض، به امنیت و ثبات مصروف شده و نگران دست های نهانی داخلی ها و خارجی هایی باشیم که پی سنگ اندازی در راه عزم و ارادۀ مصریان اند."

طی دو هفتۀ اخیر، گروهی از مسلمانان در جنوب مصر نیز علیه ساخت دو کلیسا عکس العمل نشان داده و دست به خشونت زده اند.

XS
SM
MD
LG