لینک های دسترسی

تداوم خشونت ها در مصر


تداوم خشونت ها در مصر

احتجاج کنندگان مصری، به روز یک شنبه برای چهارمین روز در شهر قاهره با پولیس برخورد کردند. نیروهای امنیتی تلاش داشتند احتجاج کنندگان را از دفاتر دولتی دور نگهدارند.

احتجاج کنندگان از شورای نظامی حاکم میخواهند تا قدرت را به یک حکومت ملکی انتقال دهد.

مقامات میگویند، از زمان آغاز خشونت به روز پنجشنبه، حد اقل 12 تن کشته و 2500 تن دیگر مجروح شده اند.

پولیس به روز شنبه، بر احتجاج کنندگانی گاز اشک آور استفاده کرد که بر ساختمان وزارت داخله در قاهره سنگ پرتاب میکردند.

پولیس قاهره برای متفرق ساختن احتجاج کنندگان از تفنگ های بادی نیز استفاده کرده است.

XS
SM
MD
LG