لینک های دسترسی

Breaking News

جوانان مصری از آشغال چراغ های عصری می سازند


ابتکار تبدیل کردن بوتل های بیکاره به چراغ های میزی پس از مظاهرات گسترده در خیابان های قاهره آغاز شد

گروهی از جوانان مصری در منطقۀ نسبتاً ثروتمند "مادی" مصروف انجام یک کار بی نظیر می باشند: تبدیل کردن بوتل های بیکاره به چراغ های زیبای سر میزی.

پاک کردن کثافات جامد در قاهره، مرکز مصر از دیر زمانی به یک مشکل بزرگ در آن شهر مبدل شده و اکنون یکی از منابع اساسی مشکلات محیط زیست و صحت عامه به شمار می رود.

ابتکار تبدیل کردن بوتل های بیکاره به چراغ های میزی پس از مظاهرات گسترده در خیابان های قاهره آغاز شد - مظاهراتی که حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر را مجبور به کنارگیری از قدرت کرد.

حیثم مذکور، هنرمند مصری و مبتکر این برنامه می گوید که تصاویر مظاهره کنندگان حین پرتاپ بم های بوتلی به خاطر تخریب ساختمان های دولتی به او و دوستان اش الهام داد تا بوتل های خالی را به اشیای زیبا و دارای چهره مثبت تغییر شکل دهند.

حیثم مذکور گفت: "ما بوتل هایی را که آشوبگران استفاده کرده بودند، جمع آوری کردیم و سپس آغاز به استفاده مجدد از آنها نمودیم. ما بوتل هایی را که برای خرابکاری استفاده شده بود، پاک کردیم و به چراغ هایی مبدل کردیم که مایه افتخار مصر و شهروندان آن کشور در بازار های محلی و بین المللی است."

اشرف سالم، بنیانگذار نهاد هنری "تنک آب" می خواهد که فرهنگ بازیابی یا استفاده مجدد از زباله ها را به عنوان یک راه حل برای مشکل روز افزون مدیریت کثافات جامد در مصر ترویج کند.
اشرف سالم، بنیانگذار نهاد هنری "تنک آب" می خواهد که فرهنگ بازیابی یا استفاده مجدد از زباله ها را به عنوان یک راه حل برای مشکل روز افزون مدیریت کثافات جامد در مصر ترویج کند.

اشرف سالم، بنیانگذار نهاد هنری "تنک آب" می خواهد که یک گام جلو تر رفته و فرهنگ بازیابی یا استفاده مجدد از زباله ها را به عنوان یک راه حل برای مشکل روز افزون مدیریت کثافات جامد در مصر ترویج کند.

اشرف سالم گفت: "بازیابی اشیا بازار خوبی دارد. بسیاری از مردم اکنون تولیدات بازیابی شده را می پسندند. پس ما گفتیم چرا کاری نکنیم که ترکیبی از بازیابی و خلاقیت باشد. کاری کنیم که از این پیش کسی آنرا انجام نداده باشد. ما روی بوتل های مذکور نام و یا تصاویری را چاپ می کنیم که این کار به تولیدات ما ویژگی به خصوص می دهد."

این هنرمندان طراحی های پیچیده و زیبا را نیز روی بوتل ها حک می کنند تا چراغ های میزی که از آن بوتل ها ساخته می شود، چهرۀ متفاوت تر داشته باشند.

هر چراغ تولید شده توسط این هنرمندان، بی بدیل است. این نهاد هنری که در سال 2013 آغاز به کار کرده است، به مشتریان امکان انتخاب طراحی و تصاویر روی چراغ ها را نیز می دهد.

مدیریت کثافات جامد در اکثر شهر های پرجمعیت و فقیر جهان یکی از مشکلات اساسی محیط زیست و صحت عامه می باشد که افغانستان یک مثال عمدۀ آن است.

کثرت کثافات جامد در اکثر حصص افغانستان به ویژه شهر ها به شمول کابل و نبود سیستم فاضل آب نه تنها زیبایی شهرها را از بین برده است بلکه به دلیل محیط مساعد برای انکشاف و تکثیر بیماری ها، بار سنگینی را بر دوش بخش صحت در آن کشور تحمیل کرده است.

XS
SM
MD
LG