لینک های دسترسی

Breaking News

مطالعات جدید در مورد مومیایی های مصر


بازگشایی تابوت دوهزار و پنجصد ساله مصر توسط مصر شناسان درموزیم فیلد شیکاگو برای دانشمندان فرصتی نادری را مساعد می کند تا مومیایی را از نزدیک مشاهده کرده واطلاعات بیشتر را در مورد شیوه های دفن مصر باستان حاصل کنند.

تابوت مومیایی ٢٥٠٠ سال مصری توسط مصرشناسان به دلیل جسد مومیایی شدۀ بسیار شکننده آن، با احتیاط تمام باز شد.

جی پی بروان، از موزیم فلید شیکاگو می گوید که نظر مردم در مورد مومیایی ها متفاوت است " مردم فکر می کنند که مومیایی ها همه بزرگ، ظالم و سخت جان اند اما درحقیقت آنان بسیار زیاد شکنند اند. بنابراین حتی اندکترین تماس نامناسب می تواند آسیب زیادی را به آنان وارد کند."

تابوت مومیایی مصری دوهزار وپنجصد ساله در موزیم شیکاگو
تابوت مومیایی مصری دوهزار وپنجصد ساله در موزیم شیکاگو

زمانی که تابوت این مومیایی را بلند ایستاده کردند، پایهای او از قسمت زانو شکست. سپس پاهای این مومیایی از قسمت مچ جدا شد و باعث شد که بقایای این مومیایی به قسمت پایینی تابوت فروریزد.

کارمندان بخش نگهداری مومیایی ها باید نقاب این مومیایی را ترمیم کرده و پا های جدا شدۀ او را دو باره وصل کنند و سپس آنرا برای نمایش سال آینده درلاس انجلس آماده سازند.

جی پی بروان، می گوید که بر مومیایی که آنان کار میکنند یک مرد جوان است " این مومیایی یک پسر ١۴ ساله بوده و از تابوت او دریافتیم که نامش منیردس است. او پسر اناروس، یک کشیش مهم آن وقت مصر مرکزی بوده است."

تا حال معلوم نیست که چرا منیردس در نوجوانی درگذشته است اما بازگشایی تابوت او برای دانشمندان فرصتی را مهیا می کند تا آنان معلومات تازه را در مورد شیوه زندگی دوره بعد از تاریخ مصر باستان، به دست آورند.

جی پی بروان، می گوید " حکایاتی را که در مورد مومیایی ها همه می دانند این است که گویا مغز آنان از راه دماغ و اعضای داخلی بدن شان بیرون کشیده شده و در کوزه های مخصوص قدیمی جا به جا شده و در کنار مومیایی ها گذاشته میشده است.

اما چیزی جالب که مردم بعدها آنرا دانستند، اینکه اعضای داخلی بدن مرده بیرون کشیده شده، محفوظ گردیده و بسته بندی شده به داخل خالیگاه شکم، یا قفسچه سینه و یا هم در میان پاهای گذاشته میشده است."

دانشمندان اکنون با استفاده از "سی تی اسکن" داخل تابوت های قدیمی مصر را میبینند اما چیزهایی است که آزمایش سی تی اسکن نمیتواند آنرا نشان دهد.

مورگان نا، معاون بخش نگهداری تابوت های مومیایی می گوید که تصویرالهه مهره در اطراف جسد مومیایی شده ترسیم شده است " زمانی که ما پرده ای را از دور مومیایی برداشتیم ، برخی از خطوط زرد رنگ را در اطراف آن مشاهده کردیم و با دیدن آن متعجب شدیم زیرا چیزی که به نظر رسید ساخته شده بود. اما پس از آنکه ما مومیایی را بیرون کردیم ، دریافتیم که تصویری از "الهه مهره" در آن نقاشی شده بود."

موزیم فیلد شیکاگو این مومیایی را در سال ١٩٢٠ از نهاد تاریخی شیکاگو به دست آورده و قرار است که آن " مومیایی" در نمایشگاه سال آینده در لاس انجلس به نمایش گذاشته شود.

گزارش از خبرنگار صدای امریکا زلیتکا هوک

برگردان: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG