لینک های دسترسی

Breaking News

ارعات و تقلب در انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان


ارعات و تقلب در انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان
ارعات و تقلب در انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان

ناظرین انتخاباتی متعاقب انتخابات ولسی جرگه، خواهان تحقیق مکمل گزارش های ارعاب و تقلب شده اند.

بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه طی گزارش منتشرۀ دوشنبه اعلام نمود که عمده ترین نگرانی ها دربر گیرندۀ بیش از ۳۰۰ قضیۀ ارعاب و اجبار رأی دهندگان توسط جنگ سالارن محلی میباشد.

علاوه بر گزارش تهدید ها، فیفا اعلام نمود که انتخابات ولسی جرگه شاهد پُر ساختن صندوق های رأی، رأی گیری مکرر، رأی دهی افراد زیر سن و استفاده از کارت های انتخاباتی جعلی بوده است.

این گروه در حدود هفت هزار ناظر را توظیف نموده بود.

وحید عمر، نطاق حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز دوشنبه گفت قبل از وقت است تا در مورد کیفیت انتخابات روز شنبه قضاوت نمود.

کمیسون سمع شکایات انتخابات میگوید بعد از ختم رأی گیری، آنها بیش از ۷۰۰ شکایت را دریافت نموده اند.

مأمورین انتخاباتی میگویند در حدود چهار میلیون افغان برای انتخاب ۲۴۹ عضو ولسی جرگه رأی داده اند.

XS
SM
MD
LG