لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون سمع شکایات ۴۱۳ نامزد انتخاباتی را به لوی حارنوالی معرفی کرد


کمیسیون سمع شکایات ۴۱۳ نامزد انتخاباتی را به لوی حارنوالی معرفی کرد
کمیسیون سمع شکایات ۴۱۳ نامزد انتخاباتی را به لوی حارنوالی معرفی کرد

کمیسیون سمع شکایات انتخابات پارلمانی افغانستان ۴۱۳ نامزد انتخابات پارلمانی را به لوی سارنوالی معرفی نموده است تا دوسیه های شان مورد پیگیری قرار گیرد.

احمد ضیا رفعت، عضو این کمیسیون امروز به رسانه ها گفت این افراد به تقلب و تخلفاتی چون پر نمودن صندوق ها با استفاده از کارت های جعلی و همچنان تقلب در شمارش آراء در جریان انتخابات، متهم میباشند.

همچنان این کمیسیون ۲۹ محل رای دهی دیگر را در شش ولایت باطل اعلان نموده است.

رفعت در مورد ادعای دست داشتن ایران در تایید و یا رد بعضی از نامزدان از طریق رییس جمهور افغانستان گفت:

"ما هیچ نوع فشاری را از سوی ایران یا رییس جمهور افغانستان بر خود نمیبینیم. آنچه را که یک روزنامه مینویسد ذهینت و طرز دید و تفکر خود روز نامه است. و ما نمیخواهیم که این کمیسیون جولانگاه سیاسی دیگران باشد. "

به گفته احمد ضیا رفعت در بین افرادی که به لوی سارنوالی معرفی شده اند، پنج زن نیز حضور دارند که به تخلف کاری ها در انتخابات متهم میباشند.

XS
SM
MD
LG