لینک های دسترسی

توقع پیروزی اسلامگرایان مصری در انتخابات


توقع پیروزی اسلامگرایان مصری در انتخابات

مرحله دوم انتخابات پارلمانی در مصر به روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. این درحالی است که احزاب اسلامی در انتظار موفقیت های بیشتر در این انتخابات هستند.

مصری ها به روز چهارشنبه نیز به طور گسترده یی در نخستین روز این انتخابات حضور یافتند تا نماینده گان را برای 498 کرسی مجلس نماینده گان انتخاب کنند.

انتخابات در نه منطقه برگزار شده است. نزدیک به نزده ملیون تن از مصری ها واجد شرایط رای دهی در انتخابات پارلمانی در آن کشور هستند.

در نخستین دور انتخابات احزاب اخوان المسلمین، عدالت و ترقی و همچنان حزب محافظه کار نور سلفی توانستند تا بیشترین آرا را به دست بیاورند.

قرار است دور سوم انتخابات که نه ولایت دیگر را در برخواهد گرفت، در اوایل ماه جنوری برگزار شود.

XS
SM
MD
LG