لینک های دسترسی

دریافت هزاران رأی شمار ناشدۀ انتخابات ولسی جرگه


دریافت هزاران رأی شمار ناشدۀ انتخابات ولسی جرگه

یک روزنامۀ معتبر امریکایی گزارش میدهد که مسئوولین کمیسیون انتخابات تعداد زیاد آرأی شمار نا شدۀ انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان را دریافت نموده اند.

روزنامه واشنگتن پُست در مورد سرنوشت نتایج این انتخابات که با ادعای تقلب و خلاف رفتاری ها توام بوده است، می نگارد که عبدالله احمدزی، یک مقام کمیسیون انتخابات گفت کمیسیون در نظر دارد تا در این هفته اعلام نماید که آرای اضافی بالای نتایج مقدماتی که در ماه گذشته منتشر گردید، علاوه میگردد.

به گفته احمدزی با آنهم این مساله احتمالاً تغیر عمده یی را در مورد برنده گان 249 کرسی ولسی جرگه وارد نخواهد کرد.

از سوی دیگر، تعدادی از کاندیدان معترض از نتایج انتخابات به جاده ها ریخته، دست به احتجاجات میزنند.

احتجاجات مشابه در ولایت ننگرهار نیز گزارش شده است.

XS
SM
MD
LG