لینک های دسترسی

Breaking News

پیشنهادات برای اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان


بعد از انتخابات جنجال برانگیز شورای ملی سال 2010 در افغانستان، تقاضا های اصلاحات سیستم انتخاباتی در میان فعالیت کنندگان ملی و بین المللی افزایش یافته است.
نکتۀ که بیشتر تحت انتقاد قرار گرفته است استفاده از سیستم رای غیر قابل انتقال می باشد که به نظر بسیاری، باید این سیستم قبل از انتخابات سال 2015 تغییر یافته و یا هم روی آن بازنگری صورت گیرد.
در گزارش واحد پژوهشی و ارزیابی افغانستان پیشنهاد شده است که تغییرات سیستم انتخاباتی افغانستان باید به اساس قوانین فعلی صورت گیرد و از تعدیلات شدید جلوگیری شود.
بر علاوه در پیشنهادات این نهاد آمده است که تعداد نمایندگان ولایتی در شورای ملی کاهش یابد، کار بیشتر جهت پختگی نظام سیاسی و فعالیت احزاب انجام شود و برای رأی دهندگان، در مورد چگونگی رأی دهی و اهمیت رأی آنها برای ایجد تغییر در زندگی شان آگاهی بیشتر داده شود.

XS
SM
MD
LG